2. -20 ͻ
- , 1765 . - 1939.,
(.2.01, .2.02, .2.03., .2.04.).      12330
      558 /
      1035